CENTRUL EUROPEAN DE DESPAGUBIRI S R. L.

zapytaj pdstr

Centrul European de Despăgubiri SRL, cu sediul în București, strada Făgăraș nr. 21, Sector 1 (operator de date), prelucrează datele dumneavoastră personale pentru scopuri de corespondență și furnizare de informații, în baza acordului dumneavoastră benevol, respectiv a art. 6.1a al Regulamentului Parlamentului European și Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Jurnal O.UE.L.2016.119.1) - R.G.P.D. - pe perioada lucrului cu corespondența. Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate destinatarilor. Aveți posibilitatea de a solicita consultarea, corectarea, ștergerea, limitarea prelucrării, depunerea unei împotriviri la prelucrarea și transferarea datelor dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment, fără a afecta conformitatea cu legea a prelucrărilor care au avut loc anterior în baza acordului înaintea retragerii acestuia, respectiv dreptul de a depune plângere la organul de supraveghere. Datele nu vor fi supuse luării de decizii automate sau profilării și nu vor fi transmise statelor terțe. Contactul cu Inspectorul pentru Protecția Datelor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu character personal in conformitate cu legea nr 677/2001 cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
zapytanie w sprawie grey

Respectăm confidenţialitatea datelor tale cu caracter personal! Datele de contact pe care ni le transmiţi vor fi folosite exclusiv în acest scop. Prin transmiterea numărului de telefon şi a adresei de e-mail facilitezi contactul consilierilor noştri cu tine.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu character personal transmise prin intermediul aplicaţiei pentru necesitatea înlesnirii procesului de recrutare in conformitate cu legea nr 677/2001, cu toate modificările ulterioare, privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal.